Kath. Kindergarten St. Maria Magdalena

Kath. Kindergarten St. Maria Magdalena

Pfarrer-Wiggen Str. 2

58708 Menden

Leitung: Sofia Kouros-Ntontis

Tel.: 02373/60814

E-mail: maria-magdalena-menden@kath-kitas-ruhr-mark.de